انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 
انجمن موبدان تهران بر اساس قانون و عرف مرجع پاسگویی به پرسشهای دینی و فرهنگی بهدینان ایران می باشد.
بدین منطور پاسخ به پرسشهای مطرح شده توسط یکی از بهدینان در خصوص مهریه ،حضانت، نفقه ، بلوغ فکری که جنبه عمومی دارد را در اختیار همگان قرار می دهد.
این پاسخ نامه به تمام انجمنهای سراسر کشور و نیز نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلام ارسال شده است.
 
بخشنودی اهورامزدا
 
بادرود ، پاسخ پرسشهای شما به آگاهی میرساند که براساس قانون اساسی کشور محترم جمهوری اسلامی ایران ،اقلیت های دینی ازجمله زرتشتیان درامور شخصی تابع قوانین احوال شخصیه خود میباشند. توضیحات دقیق تر قوانین موجود در احوال شخصیه زرتشتیان که شمانیز می توا نید از گرامی انجمن زرتشتیان تهران تهیه ومطالعه بفرمایید ، کاملا روشن گر باشد را به آگاهی می رساند :

پاسخ به پرسش هایی پیرامون مهریه، بلوغ فکری و ...پرسش یک : ازنظر شرع مقدس دین زرتشتی وضعیت پرداخت مهریه ازطرف شوهر به زن درمورد خانم های مطلقه چگونه است ؟
پاسخ : در « ماده 21 » احوال شخصیه زرتشتیان آمده است که «درآیین زرتشتی طلاق اختیاری نیست » یعنی کسی نمی تواند بدون دلیل مستند وقانونی تقاضای طلاق همسر خود را ازدادگاه درخواست نماید و هرمرد و زن بایستی دلیل دادگاه پسند برای تقاضای طلاق اعلام کند که چنانچه ثابت شد ودلائل کافی برای دادگاه مستدل گردید ، حکم به طلاق طبق موازین قانونی صادر می گردد . و باز درهمین ماده میخوانیم که « بنابراین دراجرای مراسم زناشویی مهریه تعیین و قید نمیشود » یعنی زرتشتیان مهریه دارند، ولی درزمان انجام مراسم زناشویی قید نمیشود .یعنی هر زمان که بنا به همین اصل (ماده 21) با دلائل کافی دادگاه حکم به طلاق صادرکرد . طبق «ماده 29 » ، توسط شورای حل اختلاف زرتشتیان محل سکونت باتوجه حق بیشتر با کدام یک از طرفین است و مدت ازوداج و میزان درآمد ودارایی شوهرو داشتن یا نداشتن فرزند ، بامشورت با هفت نفر از فامیل عروس وداماد که طبق عرف درزمان گواه ازدواج گواهی داده اند و غیره ،« میزان مهریه » را تعیین و رسما به دادگاه صالحه اعلام می نمایند ، تا قانونا علاوه بر بند های 21 تا ماده 31 ، کارسازی گردد .

پرسش دو : ازنظر دین مقدس زرتشتی وضعیت پرداخت نفقه توسط شوهر چگونه است ؟
پاسخ : طبق قوانین ماده 21 تا 41 به دقت راجع به نفقه آمده است که دادگاه بر طبق احوال شخصیه زرتشتیان حکم خواهند داد .

پرسش سه : ازنظر شرع مقدس دین زرتشتی وضعیت حضانت فرزند با توجه به شرائط سنی خرد سال – کودک ویا نوجوان چگونه است ؟
پاسخ : بند های 38 تا بند 41 قوانین احوال شخصیه زرتشتیان ، درمورد فرزندان ونگهداری آنها آمده است که همه این موارد ازنظردین زرتشتی مورد تایید می باشد .پاسخ به پرسش هایی پیرامون مهریه، بلوغ فکری و ...

پرسش چهار: سن بلوغ شرعی ازنظر شرع مقدس زرتشتی چند سالگی است ؟
پاسخ : پیشتر این مطلب را انجمن محترم زرتشتیان تهران از انجمن موبدان برای ارائه به دادگاه پرسش کرده بود که به عرض رسیده واکنون نیز به آاگاهی میرسد که « دردین سپندینه زرتشتی کودکان چه دختر و چه پسر تا رسیدن به سن 15 سالگی کامل ، صغیر یا خورد شناخته می شوند .
بدیهی است هر آنچه که دراحوال شخصیه زرتشتیان نیامده ، برطبق قوانین مدون کشور می باشد . مگر مسائلی که براستی دراین قوانین پیش بینی نشده و قانون کشوری مغایر با شریعت دین زرتشتی باشد که درآنصورت دادگاه های محترم از انجمن موبدان تهران که تنها مرجع رسمی وقانونی دینی جامعه زرتشتیان ایران میباشد ارجاع خواهند داد که این انجمن نیز نظر کارشناسی و رسمی خود را کتبااعلام خواهد کرد وبرطبق قانون ، گرامی دادگاه های سراسر کشو ر درمورد زرتشتیان اعمال خواهند نمود.

 

 

 
 
 
 
 
 
تازه ترين هاي تارنگار
 
   
 
 
پربيننده ترين ها
 
   
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2019
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate