انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

مجمع عمومی سالیانه، انجمن موبدان تهران در بامداد روز خورداد امشاسپند و اردیبهشت ماه 3752 زرتشتی برابر با تاریخ آدینه 93/02/05 در ساعت 9:30 در مکان انجمن موبدان تهران برپاشد. دستور جلسه این نشست ارائه بیلان کاری و مالی ، انتخاب اعضای اصلی و جانشین هیات مدیره گردش آینده و انتخاب بازرس اصلی و جانشین انجمن موبدان تهران بود.

با حضور خانم سیدی به عنوان نماینده وزارت کشور و باشندگی موبدان و موبدزادگان و خانوادهایشان این نشست رسمیت یافت و در ادامه  ...

 

انتخاباتاطلاعیه برگزاری مجمع عمومی سالیانه،

انتخابات گردش جدید هیات مدیره و انتخابات بازرس انجمن موبدان تهران

بدینوسیله به آگاهی موبدان و موبدزادگان گرامی می رساند که انجمن موبدان تهران در نظر دارد مجمع عمومی سالیانه، انتخابات گردش جدید هیات مدیره و همچنین انتخابات بازرس انجمن موبدان تهران را در روز خورداد امشاسپند و اردیبهشت ماه 3752 زرتشتی برابر با تاریخ 93/02/05 در ...

 

کلاس های آموزشی انجمن موبدان از آدینه این هفته 27 دی ماه برابر با اردیبهشت روز و بهمن ماه زرتشتی ادامه پیدا خواهد کرد.

این کلاس های آموزشی ویژه همکیشانی است که در ترم دوم نام نویسی کرده بودند.

در ادامه برنامه های دو هفته پیش رو را از دیدگاه شما خوانندگان گرامی می گذرانیم....

 

روانشاد موبد دینیار شهزادیایریستنام اوروانو یزمیده یا اشه انام فروشه یو

(به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد)

بدین وسیله به آگاهی همکیشان می رساند که آیین پرسه روانشاد موبد دینیار شهزادی که از موبدان فرهیخته و رئیس پیشین شعبه یزد انجمن موبدان بوده اند، در تهران و از سوی انجمن موبدان تهران در روز ...

  

استخدامدبیرخانه انجمن موبدان تهران درپی آن است تا برای انجام امور دفتری و پاسخگویی به تلفن ها و مراجعه کنندگان، از میان بانوان علاقمند جامعه زرتشتی، نسبت به استخدام 2 نفر از همکیشان اقدام نماید.

ویژگی های مورد نیاز:
  • زاده شدن از پدر و مادر زرتشتی
  • خوش نام بودن و نداشتن پرونده کیفری و قضایی
  • دارای سن 20 سال به بالا
  • دارای روابط عمومی قوی و خوش برخورد ...

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate