انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

ساختمان انجمن موبدان تهران پس از چند ماه بازسازی، در پنجم امرداد 1391 برابر آذر ایزد و امرداد ماه 3750 با جشن خوانی و سپاس از کسانی که انجمن موبدان تهران را یاری رسان بودند، دوباره بازگشایی شد.

این آیین از ساعت ١٥ و ٣٠ دقیقه تا ١٧ و ٣٠ دقیقه برپا بود و آیین جشن خوانی از سوی موبدان اردشیر خورشیدیان و رشید خورشیدیان بر پا گردید. پس از جشن خوانی موبد رشید خورشیدیان (فر نشین انجمن موبدان تهران) پیرامون برپایی نشست هایی با آموزگاران دینی، دانش آموزان و دیگر همکیشان در مکان بلزسلزی شده خبر داد و بادآور شد که انجمن موبدان به دنبال این بازسازی ها می کوشد کلاس های دین و فرهنگ را نیز در رده های سنی مختلف دوباره برپا نماید.

در این آیین از دکتر مهشید اورمزدی، مهندس رستم آبادیان، دکتر الله‌یار دبستانی، مهندس سهراب سلامتی که با دهش های مادی و مینوی خود در بازسازی مکان این انجمن یاری رسان انجمن موبدان بودند همراه با پیشکش لوح یادبود و کتاب اوستا سپاسگزاری شد.

در ادامه از خانم گلبانو كاووسیان که یک مجمر آتشدان (آفرینگان) بسیار زیبا را به انجمن موبدان تهران پیشکش نموده بود سپاسداری شد و در ادامه از موبدیار میترا مرادپور و موبدیار اردشیر مانكجیان که در اداره امور مربوط به موبدان و موبدیاران شاغل در آتشکده تهران سرپرستی و اداره امور را بر عهده دارند و در این زمینه یاری رسان انجمن موبدان هستند، با لوح سپاس و یادبودی سپاسداری شد که هر دوی آنها به دلیل انجام وظیفه در آتشکده در این مکان حضور نداشتند.

در ادامه سپاسداری جاگانه ای نیز از آقای مهندس خسروی (رابط مالی روانشاد موبد ارباب مهربان زرتشتی)، آقای مهندس فروغی، آقای مهندس ورجاوند و آقای سروشیان ، كه در زمینه‌های گوناگون مالی، معنوی ، فنی و دینی این انجمن را یاری كرده‌اند، به عمل آمد.

در پایان نیز چکامه سرای توانمند زرتشتی بانو توران بهرامی با سخنانی از پیشینه ساختمان انجمن موبدان و سرگذشت بنیان گذاران ساختمان آن خاطراتی را برای باشندگان بیان کرد که خالی از لطف نبود. این نشست با پذیرایی و بازدید از موارد بازسازی شده ساختمان انجمن پایان یافت.

در ادامه تصاویر دیگری از این نشست را از دیدگانشما خوانندگان گرامی می گذرانیم:

 

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2018
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate