انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

با هم همبسته باشید ، با همه اشوان و پاکان همبسته باشید ، با همه نیکوکاران همبسته باشید ، همیار و همیشه فرخ باشید ، و همیشه شاد و خرم و دارای آرامش پیروزمندانه باشید . با کم گناه همیار باشید ، با ثوابکار همیار باشید. (اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

ایریستنام اوروانو یزمیده یا اشه انام فروشه یو

(به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد)

روانشاد ارباب موبد مهربان زرتشتی

بدین وسیله به آگاهی همکیشان می رساند که آیین پرسه

روانشاد موبد ارباب مهربان زرتشتی

نیک اندیش، دهشمند ، فرهیخته و موبد بزرگ زرتشتیان جهان،

از سوی انجمن موبدان تهران و همیاری انجمن زرتشتیان تهران و دیگر انجمن ها و سازمان های زرتشتی تهران در روز آدینه اردیبهشت روز و امرداد ماه زرتشتی برابر 30/04/91 در مکان تالار ایرج از ساعت 10 تا 13 برپا می گردد

حضور سبز شما همکیشان موجب آرامش هر چه بیشتر روان آن بهشتی روان و دلگرمی برای بازماندگان خواهد بود

انجمن موبدان تهران

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate