انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

هموندان انجمن موبدان تهران 19 ارديبهشت‌ماه برابر با ورهرام ایزد و اردیبهشت ماه به ديدار از بهرام خسروياني - خادم چندین و چند ساله آرامگاه قصر فیروزه تهران-رفتند. در این نشست دوستانه که بامداد سه شنبه صورت گرفت، هموندان انجمن موبدان از تلاش‌هاي درازمدت خدمتگزار آرامگاه قصر فيروزه سپاسداري نمودند و با پیشکش هدیه یادبود و سپاس نامه ای برای او آرزوی تندرستی، دیرزیوی و شادزیوی کردند.


در این دیدار موبد مهربان فیروزگری، موبد کیخسرو مزدیسنی، موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، موبد رشید خورشیدیان، موبد سهراب هنگامی، موبدزاده آرش خورشیدیان و بانو سیمین نعیمی به نمایندگی از انجمن موبدان با بهرام خسرویانی و خانواده ایشان دیدار کردند و با بازگو کردن خاطرات و خدمات آقای خسرویانی برای ایشان آرزوی سلامتی و دیرزیوی نمودند.


بهرام خسروياني، بیش از 40 سال است كه در آرامگاه زرتشتيان در قصرفيروزه تهران، به همكيشان ياري مي‌رساند. وی چندی پیش در پی ناراحتي قلبي در بيمارستان بستري بود که با بهبود نسبی حال عمومی به منزل بازگشت.


در ادامه تصویرهایی از این نشست را از دیدگان شما می گذرانیم:

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2019
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate