انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

با هم همبسته باشید ، با همه اشوان و پاکان همبسته باشید ، با همه نیکوکاران همبسته باشید ، همیار و همیشه فرخ باشید ، و همیشه شاد و خرم و دارای آرامش پیروزمندانه باشید . با کم گناه همیار باشید ، با ثوابکار همیار باشید. (اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

بارها ازسوی از انجمن موبدان پرسش شده است که:

« آیا گذاردن ظرف ماهی قرمز زنده ، برسر سفره هفت سین ، درهنگام سال تحویل، ازسنت های زرتشتیان می باشد؟»

پاسخ : ازدوران باستان ، زرتشتیان سراسر جهان ، برسر سفره هفت سین(هفت چین)، نمادهایی از هفت امشپاسندان ، می گذارند. که هرکدام مفهومی ویژه و عمیق و بسیار اندیشه برانگیز دربردارد ...

با درود به فروهر اشوزرتشت اسپنتمان و همه دین داران و وجدان یاران و میهن دوستان فرهنگ شناس، نیک اندیش و نیک گفتار و نیک کردار که در راه پاسداری از همه ارزش های اخلاقی و فرهنگی این مرز و بوم اهورایی، از هیچ کوششی کوتاهی نکرده و نمی کنند.

روز سپندارمزد از ماه سپندارمزد، جشن اسپندگان، روز بزرگداشت مقام زن به ویژه مادر، بر همه بانوان فرزانه و فرهیخته زرتشتی و همه اشون ها(راستی جویان) ی ایران و جهان، فرخنده باد.

از این رو زرتشتیان را از نخستین بنیان گذاران «دین و فرهنگ» می شناسند که از بارزترین آموزه های اشوزرتشت، باورمندبودن به اصول انسانیت و اخلاق بوده است. و هر زرتشتی، در همیشه تاریخ، خویشکاری خود میدانسته که با تکیه بر نیروی لایزال خرد و با وجدانی هشیار و بیدار به تمام موازین اخلاقی انسانی خویش ، بشدت پای بند بوده و به دقت عمل کند و هرگز از جاده راستی(اشویی) و نیکی (وهومنی) خارج نگردد...

 

پرویز رجبی( پژوهشگر)- رجبی در گفتگو با روزنامه اعتماد پیرامون فرهنگ زر تشتی گفتارهای نادرستی می گویدپیرو انتشار نوشتاری از پرویز رجبی در روزنامه اطلاعات که به برخی از باورهای زرتشتیان و ایرانیان کهن بی مهری داشته اند، انجمن موبدان در نامه ای موارد زیر را به سردبیر این روزنامه یادآور شد:

هم میهن ارجمند جناب آقای بهروز بهزادی ، سردبیر محترم روزنامه اعتماد

آگاهی یافتیم که چند گاهی است با پژوهشگری به نام جناب آقای پرویز رجبی مصاحبه‌هایی در ارتباط با علل سقوط سلسله‌ي ساسانیان به گفتگو می‌نشینید و ایشان نیز به بهانه‌های گوناگون بن‌پایه‌های باوری زرتشتیان و اصول و فروع دین زرتشتی و پیروان پیامبر بزرگ ایرانی اشوزرتشت اسپنتمان که موجب فخرایران و ایرانی است، را به چالش می‌کشند و چون یک سویه به قاضی می‌روند، راضی هم بازمی‌گردند.

ضمن احترام به این پژوهشگر گرامی و دیدگاه های همه‌ی باورمندان و اندیشمندان نیک‌اندیش و نیک ‌گفتار سراسر گیتی،...

سخنرانی سر نشین انجمن موبدان در سومین همایش فرهنگ، نشر و فرهیختگان هموطن مسیحی، زرتشتی و کلیمی - عکس از بهرام یزدانی - برساددر سخنرانی سر نشین انجمن موبدان درسومین همایش فرهنگ، نشر و فرهیختگان هموطن مسیحی، زرتشتی و کلیمی اینگونهبیان شد:

«ما خواستاریم از زمره کسانی باشیم که مردم را به سوی« راستی » و«نیکی » و جهان را به سوی « آبادانی » و«پیشرفت» رهنمون می باشند» گاتاها . کتاب آسمانی زرتشتیان .
 
...همانگونه که می دانید، دانشمندان باستان شناس براین باورهستند که انسان نخست از نوشتن روی چوب وروی دیوارهای غار وبعد گِل پخته ، باکشیدن اشکال گوناگون که هرکدام از عناصر طبیعی مانند پرندگان یا حیوانات نماد آن بوده ، آغاز کرده است. مصریان با اختراع خطی به نام هیراگلیف برروی برگ درخت پاپیروس یا خیزران نوشتن را آغاز کرده اند.
 
ایرانیان که دارای پیشینه تاریخی بیش ازده هزارسال می باشند ، کارنوشتن را برروی پوست شروع کرده اند، ازاین رو واژه خط در زبان اوستایی و ایرانی « دبیره » گفته می شود . وبه کسی که نوشتن برروی پوست را می آموزد «دبیر » گفته می شده است . و واژه دبستان ودبیرستان نیز ازهمین ریشه سرچشمه گرفته است ...

جشن نوزوتی موبد مهندس رامین شهزادی -  عکس از بهرام یزدانی - برسادبی تردید امروز، فروهر پاک پیامبرمان اشوزرتشت مهر اسپیتمان و همه موبدان و بخردان تاریخ ، که شاهد دو پدیده هماهنگ و همازور، جشن فارغ التحصیلی و نوزوتی مهندس رامین شهزادی و هم حضور پررنگ جوانان فرهیخته وبرگزیده جامعه زرتشتی ودیگر زرتشتیان برگزیده از زن و مرد و پیر و جوان می باشیم، شاد و خورسند است که آموزه های او ، پس از حدود چهار هزار سال تاریخ پر از نشیب و فراز و گذر از کوره راه های تنگ و تاریک و عبور از میان دیوان و ددان بسیار ، چنان ازباورهای اهورایی و دانش و خرد سرشار بوده است ...

اینجانب ازسوی خود و هموندانم ، نوزوتی این نوناور گرامی را خجسته باد میگویم و حضور گرم شما همکیشان باشنده به ویژه جوانان برگزیده زرتشتی را که از گوشه و کنار کشور اهورایی ایران،قدم رنجه کرده و در این مجلس روحانی شرکت فرموده و به شکوه آن افزوده اید، سپاسگذاری می کنم .

بادرود بر همه دین باوران و دین یاوران بهدین که در درازای تاریخ ازاین دین و فرهنگ به دقت تمام و باغیرت و همت کم نظیر ،پاسداری کردند و ...

 

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate