انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 
نمایشگاه آیین وفرهنگ زرتشتیان در فرهنگ سرای ملل بوستان قیطریهبه کوشش و مدیریت کانون دانشجویان زرتشتی و همکاری مسئولانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از 22 تا 28 فروردین ماه نمایشگاهی برای نمایش آیین های زرتشتی برپا شد. در پیام ارسالی انجمن موبدان به این نمایشگاه می خوانیم:

« ما خواستاریم از زمره کسانی باشیم که مردم را به سوی نیکی و راستی و جهان را به سوی پیشرفت و آبادانی رهنمون می باشند »
 
با درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره ) و رهبر بزرگ جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و سپاسگزاری از گرامی مسئولین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و کارکنان محترم بوستان قیطریه و فرهنگ سرای ملل و کانون ارجمند دانشجویان زرتشتی و با درود وشادباش نوروزباستانی به همه باشندگان در این گرد هم آیی بسیار ارجمند و پرشکوه . 
واژه «فرهنگ» در بیشتر موارد، همان مفهوم (culture) انگلیسی رامی دهد و به معنی هرکار درست ونادرستی است که ساکنین هرکشور و پیروان هر مذهب ...

سفره نوروزی زرتشتیانپیام انجمن موبدان ، به مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی و آغاز سال نو 3747 دینی زرتشتی و 1388 خورشیدی
 
 

خواستاریم اززمره کسانی باشیم که مردم را به سوی نیکی وراستی و جهان را بسوی آبادانی و پیشرفت رهنمایند. ( گاتاها ) 
 
فرارسیدن نوروز باستانی وآغاز سال نو، این گرامی ترین یادگار نیاکان را خجسته باد گفته، سالی سرشار از تندرستی و شادکامی وپیروزی را برای همه نیک منشان وراستی جویان ایران و جهان به ویژه همکیشان گرامی ، ازدرگاه اهورامزدا آرمان داریم...

با درود به روان وفروهر اشوزرتشت اسپنتمان و همه فرزانگان و پهلوانان و موبدان وبهدینان و پارسایان و شهدای جنگهای تحمیلی ، برعلیه مردم ایران زمین، در درازای تاریخ پرافتخار این سرزمین اهورایی. از درگاه اهورامزدا، برای درگذشتگان فرهیخته و پارسای سالی که گذشت و در این دفترچه ای که ازسوی گرامی انجمن زرتشتیان به چاپ رسیده، آمده است، ازدرگاه اهورامزدا شادی و آمرزش روان و برای همه بازماندگان و نیک اندیشان وراستی جویان ، آرزوی درازای زندگانی، سرشار از تندرستی و خوشبختی را آرمان می نمایم . 
رسم است که در دو آیین پرسه همگانی، اسفندگان که بزرگداشت شهدای هجوم تازیان به ایران و پرسه تیرگان که روز بزرگداشت شهدای جنگ ایران وتوران و فداکاری بزرگ پهلوان ملی ایرانیان ، آرش کمانگیر می باشد ...

انجمن موبدان تهران بپیامی به جشن اسفندگان برپا شده از سو سازمان زنان زرتشتی فرستاد که در آن آمده است:

روزسپندارمزد امشاسپند و ماه اسفند « جشن اسفندگان » روز گرامی داشت مقام زن و مادر، برشما خجسته و فرخنده باد .
ما زرتشتیان از نخستین ملتی هستیم که به وحدت وجود باورداریم و اهورامزدا آفریدگار یکتا وبی همتا را در همه جا حاضر وناظر می دانیم ومی بینیم و هر دو جنس زن و مرد را دارایی حقوق برابر می شناسیم و « او» خطاب می کنیم و برای همه انسان ها و طبیعت تقدسی یکسان قائل هستیم، از اینرو روزهایی را که در سال برای گرامی داشت پدر ، مادر ، طبیعت، پرند گان یا آتش و غیره در نظر می گیریم، به روززایش یا درگذشت فرد ویژه ای اختصاص نمی دهیم وبرای این گونه گرامی داشت ها از روزهایی بامفهوم ماه در گاه شمار خود، بهره می بریم. 
درفرهنگ ایرانی ، « زن وزمین وزندگی» از یک ریشه و به مفهوم ...

در پیام انجمن موبدان به جشن اسفندگان . دبیرستان دخترانه نوشیروان می خوانیم:

روزسپندارمزد امشاسپند و ماه اسفند « جشن اسفندگان » روز گرامی داشت جایگاه مادر و زن ، بر همه باشندگان دراین مجلس به ویژه بانوان گرامی ، فرخنده باد . 
در جهان چهار گونه تقویم وجود دارد :
1. تقویم های روز شمار که براساس شماره گذاری و تقسیم سال به 12 ماه ، به جامعه قوام میدهد و کارهای مردم کشورها راسهل وآسان می نماید.
2. تقویم های نجومی که براساس ارتباط گردش زمین به دورخورشید (شمسی ) ویاگردش ماه بدور زمین (قمری ) و بسته به تغییرات ستارگان تنظیم می شود .
3. تقویم های کاه شمار که به گاه یا فرصت ها درزندگی نیز اهمیت داده وعلاوه برروزشمار، بانامگذاری خردمندانه روزها ، کوشش دارد ، که فرهنگ گستر نیز باشد.
ما زرتشتیان به جرات می توانیم ادعا کنیم و افتخار نماییم که « تقویم »مان ، هرسه ویژگی های بالا را دارد، به این معنی که ...

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate