انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

با هم همبسته باشید ، با همه اشوان و پاکان همبسته باشید ، با همه نیکوکاران همبسته باشید ، همیار و همیشه فرخ باشید ، و همیشه شاد و خرم و دارای آرامش پیروزمندانه باشید . با کم گناه همیار باشید ، با ثوابکار همیار باشید. (اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

جشن سده 3746 - مارکار تهران پارس - عکس از مازیار هنگامیدر پیام انجمن موبدان تهران به مناسبت فرارسیدن جشن سده آمده است:

 

« به من به بخش ای اهورامزدا ی یکتا وبی همتا ، دانایی وتوانایی ازراه اشویی و برتری بوسیله اندیشه و گفتار و کردار نیک وتسلط برنفس برپایه مهر ورزی را » ( آتش نیایش )
روز مهر ایزد و بهمن ا مشاسپند ، جشن سده ، جشن گرامی داشت کشف ومهارآتش ، برهمه ایرانیان ،به ویژه زرتشتیان درهرکجای جهان که به سر می برند، فرخنده باد.
باورها و اندیشه های بشری را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود :
1. باورهای «واقعی یا رئالیستی» که بدنبال کشف وشناخت قوانین حاکم برطبیعت و اختراع روش های استفاده وبهره برداری از آنست .
2. باورهای « فرا واقعی » گه منافع ومصالح انسانی را مقدم بر منافع فردی وگروهی می شناسد، ازاین رو بر دریافت « راستی ها» تکیه دارد و کوشش میکند که درجهت درک حقایق و واقعیات و دورشدن از خرافات و توهمات گام بردارد و ...

امید آزادی در چشمان کودکان غزهدر سخنرانی فرنشین انجمن موبدان تهران در نشست مرکز گفتگوی ادیان وابسته به سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی آمده است:

اوشتا اهمایی،یهمایی ، اوشتا کهما یی چیت (خوشبختی از آن کسی است که د ر پی خوشبختی دیگران باشد. )
باعرض درود و سپاس از گرامی سرپرست مرگز گفتگوی ادیان ودبیر شورای سیاست گزاری ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران ، جناب آقای دکتر رسول رسولی پور که از مسئولین جامعه زرتشتی درنشست « همدلی بامردم مظلوم وبی دفاع غزه » دعوت به عمل آورده اند و با کسب اجازه از حضارگرامی ، به آگاهی میرساند که :
واژه « دائنای »اوستایی، ...

بی تردید بن پایه شخصیت هر فر د و درمجموع هر هازمان (جامعه )ای را خانواده تشکیل می دهد .بنابراین اصل ، هرچقدر درجامعه ای افراد دارای شخصیت مآگاه تر و آزاد اندیش تر ومحکم تربوده ، بدنبال خوشبخت کردن یکدیگر و گسترش اشویی باشند ، آن هازمان هماهنگ ترو همازورتر عمل خواهد کرد و با سرعت بیشتری به خوشنودی وخوشبختی جمعی دست خواهند یافت. بر پایه این اصل ،دین زرتشتی به امر ازدواج و تشکیل خانواده وکوشش به درک متقابل وپیشی جستن در نیک منشی ومهرورزی همسران تا کید وپافشاری کرده است وعشق همراه با پای بندی به عهد وپیمان را ارزش و عدم همکاری دردرک یکدیگر بین زن وشوهر را کاری بسیار ناشایست و طلاق ر ا مهر ودروج و ضد ارزش می داند . کیش زرتشتی چون انسان ها را...

در پیام انجمن موبدان تهران به منتخبین مردم د ر چهل و یکمین دور انجمن زرتشتیان تهران آمده است:
« ات چا توئی وام خیاما ، یویی ایم فرشم کِرِنئون اهوم مزدائوش چا اهورائونگهو » ( خواستاریم اززمره کسانی باشیم که مردم را به سوی راستی ونیکی و جهان را بسوی پیشرفت و آبادانی رهنمون می باشند.) یسنا 30 بند 9
ازآنجا که انجمن زرتشتیان تهران، بزرگترین ارگان رسمی اداره کننده امور اجرایی و انجمن موبدان تهران تنها ارگان عرفی و قانونی اداره کننده امور مینوی ( دینی وفرهنگی ) جامعه خوشنام و به ظاهر کوچک ودرمعنی بزرگ زرتشتیان می باشند . ارتباط نزدیک و همازوری این دو انجمن ، بدون دخالت در امور یکدیگر ، درچهارچوب اساسنامه و قانون ، میتواند در رشد آگاهی ها و پیشرفت امور ، بسیار موثر و کارساز واقع شود . ازاین رو برخود بایسته میدانیم که...

هفتمین همایش سراسری انجمن ها و سازمان های زرتشتی - عکس از خسرو پرخیده - امرداددر پیام انجمن موبدان تهران به هفتمین گردهمایی ارگان های زرتشتیان سراسر کشور می خوانیم:
 یاران و یاوران نیک نگر و دور اندیش 
گرامی سران و بزرگان جامعه زرتشتیان ایران، شرکت کننده در هفتمین گردهمایی ارگان های زرتشتی سراسر کشوراهورایی ایران عزیز در یزد
با درود وسپاس ، جشن آبان گان برشما خجسته و فرخنده باد .
پرسش بزرگ انجمن موبدان، ازخودمان و از شما این است که : « به راستی داریم به کجا می رویم ؟»
دنیای امروز ، دنیای سرعت است. دنیای شتاب در پیشرفت است. اما ما زرتشتیان چه؟ براستی چرا داریم ازنظر مادی ومینوی، مرتب پس می رویم ؟
فکر نمی کنید که زمان آن رسیده است که : به راستی « چشم ها را بشوییم و جور دیگر بیا ندیشیم .»
باید بپذیریم که . . .

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2019
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate