انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

در پسین روز مهر از ماه مهر3750 زرتشتی ، برابر با دهم مهرماه 1391 جشن مهرگان از سوی انجمن زرتشتیان تهران در همایشگاه مارکار تهرانپارس برپا شد. در این آیین پیام انجمن موبدان تهران از سوی موبدیار اردشیر مانکجی مانکجیان خوانده شد و با حضور مشاور رییس جمهور پیام دکتر محمود احمدی نژاد- ریاست جمهوری کشورمان- نیز برای جشن به گوش همکیشان رسید. همچنین دکتر اسفندیار اختیاری -نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس- و دکتر رستم خسرویانی -رییس انجمن زرتشتیان تهران- و بانو توران بهرامی - چکامه سرای توانمند زرتشتی- نیز به سخنرانی پرداختند. جشن با برنامه های شاد و پذیرایی همراه بود و تا شامگاه به ادامه داشت.

 

در ادامه تصاویری از این جشن و متن پیام انجمن موبدان به این همایش را از دیدگان شما خوانندگان گرامی می گذرانیم: 

جشن مهرگان سال 3750

جشن مهرگان سال 3750

جشن مهرگان سال 3750

جشن مهرگان سال 3750

------------------------------------------------------------------------------

پیام انجمن موبدان تهران به جشن مهرگان سال 3750 زرتشتی که از سوی موبدیار اردشیر مانکجی مانکجیان به نمایندگی از انجمن موبدان تهران خوانده شد:

------------------------------------------------------------------------------

جشن مهرگان سال 3750

جشن مهرگان سال 3750

جشن مهرگان سال 3750

جشن مهرگان سال 3750

جشن مهرگان سال 3750

جشن مهرگان سال 3750

جشن مهرگان سال 3750

جشن مهرگان سال 3750

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate