انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

 

انجمن موبدان به مناسبت آغاز سال 3751 دینی زرتشتی (1392 خورشیدی) پیام نوروزی خود منتشر کرده است که در ادامه آن را می خوانید:

اينجانب موبد رشيد خورشيديان از جانب خود و هيات مديرة انجمن موبدان تهران آغاز سال 1392 شمسي برابر با روز اورمزد از ماه فروردين سال 3751 ديني زرتشتي و فرا رسيدن بهار طبيعت همراه با شكوفا شدن گلها و جوانه‌ها و ببار نشستن شكوفه‌هاي درختان را خدمت و تمامي جامعة زرتشتيان ايران و جهان و نيز جامعة بزرگ مردم ايران و جهان -فارغ از هر دين و مذهب، آئين قوم و نژاد- فرخنده باد و خجسته باد عرض نموده از درگاه اهورامزدا آرمان دارم تا سال جديد سالي باشد همراه با آرامش، آسايش، بهروزي، سرافرازي، كاميابي و موفقيت روزافزون. موفقیت در تمامي زمينه‌ها و عرصه‌هاي زندگي اعم از مادي و يا مينوي، علمي، آموزشي و پژوهشي، پزشكي و مهندسي، كشاورزي و صنعتي و تمامي موارد ديگر. نيز از درگاه اهورامزدا آرمان دارم تا همچنان و همواره روحيه همبستگي، پيوستگي، مهرورزي، صداقت، محبت، صميميت و انسانيت محوري هر چه بيشتر و روز افزون‌‌تر در افكار و قلبهاي تمامي اقشار مختلف از جامعة بزرگ بشريت نهادينه گرديد؛ انجام در عمل يابد.
پيام اينجانب به تمامي دانش‌آموزان و دانش‌جويان و پويندگان راه كسب علم و دانش و فن در تمامي زمينه‌ها اينست كه هر چه بهتر و دقيق‌تر و با پشتكار هر چه بيشتر و بهتر توأم با هدفمندي‌هاي از قبل برنامه‌ريزي شده گامهاي هر چه موثرتري بردارند.
پيام اينجانب به تمامي پدران و مادران اينست كه به شخصيت، مقام، شان و منزلت فرزندان خود در هر سن و سالي كه هستند احترام خاص و ويژه قائل بوده، در تمامي زمينه‌هاي پژوهش‌ علم و دانش و فرهنگ، اخلاق و رفتار دين باوري، دين‌داري و دين‌ياري و آموزش زبان مادري، ياور و پشتيبان فرزندان خود بوده و خود نيز در تمام زمينه‌ها بعنوان بهترين نمونه و الگو براي فرزندان خود باشند.
پيام اينجانب به نو عروسان و تازه دامادان اينست تا با پيروي از پيام بزرگ اشوزرتشت همواره و هميشه در طول مسير زندگي مشترك خود سعي و تلاش نمايند تا در پي مهر ورزي به يكديگر و پيروي از راه اشوئي (بمعني پاكي در انديشه و گفتار و كردار) از يكديگر پيشي و سبقت جويند تا در هر دو جهان مادي و مينوي رستگار، پرهيزگار و كامروا گردند.
پيام اينجانب به جامعه همكيشان عزيز و ارجمند اينست كه در زندگي همواره سعي و تلاش نمايند تا از تمامي صفات انگره مني (شامل خودپسندي و خودخواهي، حسادت، خساست، بخل، تنگ‌نظري، كينه‌ورزي و كينه‌توزي، تفرقه‌افكني، فتنه‌گري و فتنه‌جوئي) دوري جسته، خودداري نمايند و با تمامي صفات شايستة سپنته مني (شامل فروتني و تواضع بلند طبعي و خواستار، در جهت پيشرفت و خوشبختي ديگران گام برداشتن بهرشكل ممكن و از راه خدمتگذاري صادقانه و خالصانه به جامعه، خيرانديشي و دهشمندي در تمامي زمينه‌ها و عرصه‌هاي مختلف مادي و مينوي، ايجاد پيوند مهر و دوستي، مهرورزي، صميميت، يكدلي و يكرنگي روز افزون جامعه) هر چه تاثيرگذارتر باشند.
در پايان از درگاه اهورامزدا آرمان دارم تا همواره و هميشه تمامي پيام‌ها و نصايح پيامبر بزرگ ما زرتشتيان اشوزرتشت را در وجود و افكار و قلب‌هايمان نهاديه نموده ضمن باور بدان‌ها، انجام در عمل نمائيم.


باشد تا از زمره كساني باشيم تا جهان و جهانيان را بسوي آباداني و پيشرفت رهنمون و راهكار باشيم
(گاتاها «پيام‌هاي آسماني اشوزرتشت» اهنودگات‌، هات 30، بند9)

رئيس انجمن موبدان تهران
موبد رشيد خورشيديان

----------------------------------------------------------------------------------------

تصویر نامه پیام انجمن موبدان تهران

پیام نوروزی

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate