انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

با هم همبسته باشید ، با همه اشوان و پاکان همبسته باشید ، با همه نیکوکاران همبسته باشید ، همیار و همیشه فرخ باشید ، و همیشه شاد و خرم و دارای آرامش پیروزمندانه باشید . با کم گناه همیار باشید ، با ثوابکار همیار باشید. (اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

در چند روز گذشته هم میهنان استان های گوناگون کشور در گستره پناوری از استان سیستان و بلوچستان تا نواحی مرکزی و شمال غرب ایران زمین لرزه های پیاپی را به چشم دیدند که خرابی هایی به بار آورد و در چند مورد نیز جان عزیزانمان را گرفت.
انجمن موبدان تهران با ابراز همدردی با زلزله زدگان، برای درگذشتگان این زمین لزره ها گروسمانی نشینی و آمرزش روان را خواهان است و برای خانواده های آنان شکیبایی را آرزومند است.

در این هنگام باید همه هم میهنان دست به دست هم دهیم تا در زودترین زمان ممکن زلزله دگان را یاری رسان باشیم و بخش های آسیب دیده کشور را نیز دوباره آباد گردانیم .


انجمن موبدان تهران

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2019
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate