انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

با هم همبسته باشید ، با همه اشوان و پاکان همبسته باشید ، با همه نیکوکاران همبسته باشید ، همیار و همیشه فرخ باشید ، و همیشه شاد و خرم و دارای آرامش پیروزمندانه باشید . با کم گناه همیار باشید ، با ثوابکار همیار باشید. (اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

ایریستنام اوروانو یزمیده یا اشه انام فروشه یو

(به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد)

انجمن موبدان تهران در پی باخبر شدن از درگذشت روانشاد موبد ارباب مهربان زرتشتی ، نیک اندیش، دهشمند ، فرهیخته و موبد بزرگ زرتشتیان جهان، آمرزش روان را از درگاه اهورامزدای پاک برای آن بهشتی روان آرزو مند است و برای خانواده، بستگان، جامعه زرتشتیان ایران و جهان شکیبایی و بردباری را خواهان است.

موبد مهربان زرتشتی همواره در کارهای نیک پیش قدم بوده اند و با دهش های بی شمار خود برای سازندگی، آبادانی و بهبود زندگانی مادی و مینوی زرتشتیان ایران و جای جای جهان کوشش می نمودند. بناهای بسیاری از دهش ایشان ساخته و یا بازسازی گشتند و آن نیک مرد همواره پشت گرمی و دلگرمی انجمن های زرتشتی در سراسر جهان بوده اند.

ایشان با دهش های مالی و مینوی خود انجمن موبدان را در پیشبرد دین و آیین راهنما و راه گشا بوده اند و خانه‌ فرهنگ و هنر زرتشتی، سرای سالمندان، بازسازی پرورشگاه ماركار یزد، كلاس‌های دینی، تالار مركز برادران زرتشتی در لندن، خانه دولت کرج، پذیرشگاه زرتشتیان در اصفهان ، تالار نیایش زرتشتیان در آمریكا، و... همه از دهش‌های این خیراندیش والا مقام جان گرفته اند .

برای ایشان که به معنای واقعی نماد پیروی از اندیشه، گفتار و کردار نیک بودند گروسمان نشینی را خواهانیم ، نام و یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.

از درگاه اهورامزدا آرمان داریم که بازماندگان آن شاد روان نیز در جهان دیر زیوند، شاد زیوند، تا زیوند به کامه زیوند

گیتی شان باد به کامه تن - مینویشان باد به کامه روان

انجمن موبدان تهران

 

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate