انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، انجمن موبدان تهران در اطلاعیه زیر با بیان بی طرفی خود نسبت به نامزدهای انتخاباتی، همه زرتشتیان سراسر کشور اهورایی ایران را به پای صندوق های رای فرا می خواند. در ادامه متن این اطلاعیه را از دیدگان شما خوانندگان گرامی می گذرانیم: 

به خشنودی اهورامزدا
اطلاعیه


بار دیگر همراه با نزدیک شدن موسم زیبای بهار ، گاه همازوری دیگری برای همه ایرانیان و به ویژه زرتشتیان فرا می رسد تا در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نماینده قانونی و سخنگوی جامعه خود را برای همراهی با دولت در رسیدن به حقوق حقه جامعه زرتشتیان، رهسپار خانه ملت کنیم.
به این مناسبت انجمن موبدان تهران با بیان این که از هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی پشتیبانی نمی کند، همه زرتشتیان سراسر کشور را به حضور فعال در پای صندوق های رای فرا می خواند و از همه زرتشتیان می خواهد با شناخت و آگاهی کامل به نامزد منتخب خود رای دهند و بکوشند تا با برپایی جوی سالم از سخن پراکنی و انتخاب کورکورانه جلوگیری شود.

بديهي است كه انجمن موبدان تهران به عنوان يك نهاد عرفي ـ شرعي و قانوني كه مورد اعتماد و وثوق عموم همكيشان گرامي و نهادهاي كشوري مي باشد،‌ خويشكاري خود مي داند همانند دوره هاي پيش، پس از انتخاب نماينده زرتشتيان ايران در مجلس شوراي اسلامي، همواره نظاره گر فعاليت هاي ايشان باشد و در کارهای راست و نیک وسازنده ، یار و پشتیبان ایشان بوده ، در صورت مشاهده هرگونه كجروي و تخلف از چارچوب های ديني و قانوني، افکار عمومی همكيشان را آگاهی خواهد بخشد.

همازور بیم، همازور هما اشو بیم . دور از ونا و وناکاران بیم .
رییس انجمن موبدان تهران
موبد رشید خورشیدیان

--------------------------------------------------------------

تصویر اطلاعیه

--------------------------------------------------------------

 

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate