انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

آزمون های پایانی ترم نخست کلاس های انجمن موبدان تهران در پیسن روز پنج شنبه و بامداد آدینه، 24 و 25 امردادماه 1392 برابر با زامیاد و مانترسپند روز از امرداد ماه 3751 دینی زرتشتی، هماهنگ با برنامه از پیش اعلام شده، در مکان دبیرستان فیروزبهرام تهران برگزار گردید.

آزمون

ترم نخست کلاس های انجمن موبدان از بهمن ماه سال گذشته آغاز گشته بود و تا پایان خورداد ماه سال جاری ادامه داشت و واحدهای زیر در این مدت چند ماهه به دانش پژوهان ارائه شد:

آموزش خرده اوستا: موبد مهربان فیروزگری
آشنایی با فرهنگ ایران باستان و میانه: دكتر بهمن مرادیان
آشنایی با متن های باستان و میانه: موبدیار دكتر اردشیر بهمردی
آشنایی با مفاهیم گاهان : موبد پدرام سروش پور
بن پایه های شناخت: دكتراردشیر خورشیدیان
تاریخ زرتشتیان: بوذرجمهر‌ پرخیده

آزمون

انجمن موبدان تهران بر خود بایسته می داند از استادان نام برده شده که در ترم گذشته انجمن موبدان تهران را یاری نمودند و همچنین از گرامی مدیر دبیرستان فیروزبهرام ، جناب آقای مهندس منوچهر جاوید که در برگزاری آزمون های پایانی انجمن موبدان را همراهی کردند، سپاسگزاری نماید.

 

 
 
 
 
 
 
تازه ترين هاي تارنگار
 
   
 
 
پربيننده ترين ها
 
   
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate