انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

دوره آموزشی

به آگاهی دانش پژوهان کلاس های انجمن موبدان می رساند که ادامه جلسات درسی ترم دوم کلاس آموزش و دین، فرهنگ و زبانهای باستان انجمن موبدان از روز باد ایزد و فروردین ماه برابر با 93/1/22 آغاز می‌شود.

توجه: تنها همکیشانی که در ترم نخست قبول شده اند و از سوی انجمن موبدان مجوز حضور در ترم دوم کلاس را دارند می‌توانند در کلاس شرکت نمایند و این کلاس ها ادامه کلاس های سال گذشته می باشد.

در زیر برنامه درسی دو هفته نخست به دانش پژوهان یادآوری می گردد:

برنامه روز 93/1/22:

ساعت 8:00 بامداد درس اوستا خوانی (2) استاد: موبد مهربان فیروزگری
ساعت 9:30 مقدمات خط و دستور زبان اوستایی( 1 ) استاد : موبد مهربان پولادی
ساعت 11:00 اصول و روش تحقیق استاد: دکتر بهمن مرادیان


برنامه روز 93/1/29:

ساعت 8:00 بامداد درس تاریخ زرتشتیان (2) استاد: آقای بوذرجمهر پرخیده
ساعت 9:30 جهان بینی زرتشتی استاد : موبد دکتر اردشیر خورشیدیان
ساعت 11:00 مقدمات خط و دستور فارسی میانه کتابی( 1 ): موبد دکتر اردشیر بهمردی

 
 
 
 
 
 
تازه ترين هاي تارنگار
 
   
 
 
پربيننده ترين ها
 
   
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate