انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

کلاس های آموزشی انجمن موبدان از این هفته ادامه می یابد

کلاس های آموزشی انجمن موبدان ویژه همکیشانی که در ترم دوم نام نویسی کرده بودند از آدینه این هفته 27 دی ماه برابر با اردیبهشت روز و بهمن ماه زرتشتی ادامه پیدا خواهد کرد. در ادامه برنامه های دو هفته پیش رو را از دیدگاه شما خوانندگان گرامی می گذرانیم:

آدينه 27 دي‌ماه (برابر با اردیبهشت روز و بهمن ماه زرتشتی):

ساعت 8 تا 9:15 بامداد، تاریخ زرتشتیان به استادی جناب آقای بوذرجمهر پرخیده
ساعت 9:30 تا 10:45 بامداد، جهان بینی زرتشتی به استادی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان
ساعت 11 تا 12:15 بامداد، فارسی میانه کتابی(1) به استادی موبد اردشیر بهمردی

آدینه 4 بهمن ماه (برابر با آبان روز و بهمن ماه زرتشتی):

ساعت 8 تا 9:15 بامداد، روخوانی اوستا به استادی موبد مهربان فیروزگری
ساعت 9:30 تا 10:45، دستور زبان و ادبیات اوستایی(1) به استادی موبد مهربان پولادی
ساعت 11 تا 12:15 بامداد، اصول وروش تحقیق به استادی دکتر بهمن مرادیان

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2017
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate