انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

گزینش بازرس جدید انجمن موبدان تهران

 با برپایی مجمع عمومی سالیانه انجمن موبدان تهران، انتخابات بازرس برای یک سال آینده این انجمن انجام شد. در آغاز این آیین که بامداد آدینه 6 امرداد ماه برابر با روز آبان از ماه امرداد 3750 زرتشتی در انجمن موبدان تهران برپا شد، نخست موبد رشید خورشیدیان به باشندگان خوش آمد گفته و توضیحاتی در مورد بازسازی انجمن موبدان برای کارهای جدیدی چون برپایی کلاس های دینی و فرهنگی اشاره کرد و نیز روند گزینش بازرس را شرح داد.

در پی تشکیل هیات نظارت بر این انتخابات خانم ها خرمن یزشنی و مهرانگیز شهزادی و آقایان پرویز اهورایی و مهران سپهری گزینش شدند. سپس موبد سهراب هنگامی، خزانه دار انجمن موبدان تهران، گزارش مالی یک سال گذشته انجمن موبدان تهران را بیان کرد و توسط بازرس پیشین آرش آذرگشسب تایید و بیلان به اتفاق آرا در مجمع تصویب شد.

در این نشست موبد اردشیر خورشیدیان و موبد مهربان فیروزگری نیز پیرامون برخی مسائل از مجمع و هیات مدیره پرسش نمودند که از سوی هیات مدیره به آنها پاسخ داده شد.

سپس خانم مهين بانو هنگامي، خانم گوهربانو ورهرامي و آقای فرشاد خورشيديان، برای بازرسی یک سال آینده انجمن موبدان نامزد شدند و رای گیری انجام شد. پس از شمارش آرا، آقای فرشاد خورشیدیان به عنوان بازرس اصلی و خانم گوهر بانو ورهرامی به عنوان بازرس جانشین برگزیده شدند.

در پایان نیز خانم خرمن یزشنی شعرهایی که خود سروده بودند را برای باشندگان خواندند و شور و حال دیگری به این محفل بخشیدند.

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2017
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate