انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

با هم همبسته باشید ، با همه اشوان و پاکان همبسته باشید ، با همه نیکوکاران همبسته باشید ، همیار و همیشه فرخ باشید ، و همیشه شاد و خرم و دارای آرامش پیروزمندانه باشید . با کم گناه همیار باشید ، با ثوابکار همیار باشید. (اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

انجمن موبدان تهران

  • آيا درست است كه زرتشتيان را دوگانه‌پرست بدانيم؟

    همه می‌دانند که در باور دینی زرتشتیان، خداوند، اهورامزدا نام دارد. درحالی‌که ما به شیطان، «انگره» یا «اهرمن» می‌گوییم و اگر به دو خدا باور مي‌داشتیم، بايد به خداوند می‌گفتیم اهورا(هستی‌بخش) مزدا(ابردانا و حکیم) وبه شیطان می‌گفتیم انگره اهورا(هستی‌بخش بد). انگره، در زبان سانسكریت و انگلیسی (ANGRY)به مفهوم بیرون از تعادل و بدترین حالت روانی است و تنها در«من» یا اندیشه انسان‌ها وجود دارد. پس « انگره‌من» به چم اندیشه بد و پلید و تباه‌کننده است و وجود خارجی ندارد که در برابر خداوند قرار داشته یا نداشته باشد و تنهادر برابر« سپنته من» که آن هم دراندیشه انسان‌ها موجود است و پاک و راست و سازنده است، قراردارد. ما در تمام بخش‌های اوستا، می‌خوانیم« شکست اهریمن باد» و نابودی او را می‌خواهیم، چرا که می‌دانیم اهریمن در اندیشه و وجود انسان‌های بد و نادان است و ما انسان‌ها توان این را داریم که با آن‌ها مبارزه کنیم که به یاری اهورامزدا اين مبارزه را انجام مي‌دهيم و حتما هم پیروز خواهیم شد.

    تهمت زدن یکی از روش‌های نامردانه دشمنان است که از روی آگاهی انجام می‌شود و دوگانه‌پرستي نيز تهمتي است كه به زرتشتيان مي‌زنند.
 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2017
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate