انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

با هم همبسته باشید ، با همه اشوان و پاکان همبسته باشید ، با همه نیکوکاران همبسته باشید ، همیار و همیشه فرخ باشید ، و همیشه شاد و خرم و دارای آرامش پیروزمندانه باشید . با کم گناه همیار باشید ، با ثوابکار همیار باشید. (اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

انجمن موبدان تهران

  • آيا اشوزرتشت معجزه هم داشته است‌؟

    بزرگ‌ترين معجزه اشوزرتشت كتاب گات‌ها است. البته دربخش‌هاي گوناگون اوسـتا و در تاريخ و روايت‌هاي ديني ما زرتشتيان معجزه‌هاي بسياري را به اشوزرتشت نسبت داده‌اند: مثلا همه ما زرتشتيان باور داريم و تاريخ‌نويسان يـوناني نيز تایید كرده‌اند كه وقتي اشوزرتشت به دنيا آمد، برخلاف همه نوزادان، شروع به خنديدن كرد و همه شگفت‌زده شدند. يا در زمان ارايه دين خود به مردم، آتشي در دست داشت كه بدون چوب و سندل مي‌سوخت، يا با بر زمين فرو كردن عصايي كه در دست داشت ، در شهر كاشمر «سروی » كاشت كه وقتي رشدكرد، به اندازه‌اي بزرگ شد كه ده‌ها گله و رمه در زير سايه آن استراحت مي‌كردند و هزاران مرغ لانه داشتند و تا زمان متوکل عباسي نيز هنوز سرسبز و خرم بود و در تاريخ ثبت است كه وقتي به دستور این خلیفه عباسي، سرو را براي ساختن كاخ او بريدند و به بغداد بردند، چهل هزار شتر اين سرو را حمل مي‌كردند و بسياري معجزه‌هاي ديگر. و باز هم تاكيد مي‌كنيم كه از ديدگاه موبدان و بسياري از اوستاشناسان، بزرگترين معجزه اشوزرتشت پيام اهورايي اوست كه در کتاب آسمانی گات‌ها به جهانيان هديه شده است و خود اشوزرتشت هم اين پيام‌ها را«مانتره » می‌داند و مي‌نامد. هم سرودن (تلاوت كردن) بندهاي گات‌ها روح انسان‌ها را تر و تازه مي‌كند و آرامش مي‌بخشد و هم معاني و مفاهيم آن‌ها انسان را به راه راستي و پاكي و خداخواهي و خداجويي و اشويي هدايت مي‌كند

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2017
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate